Zaalhuur Optisport

Aan alle Verenigingen en sportclubs

Beste bestuurslid, We bevinden ons in een onzekere tijd. Het Coronavirus treft de hele wereld en heeft invloed op ieders leven. Op last van de overheid hebben we onze sportaccommodatie moeten sluiten. Beleid waar we helemaal achter staan want jouw gezondheid, die van de leden van de vereniging en de gezondheid van onze medewerkers staan voorop. Wij kunnen ons voorstellen dat je momenteel vragen hebt over de huurbetalingen. Door middel van deze brief hopen we antwoord te geven op je vragen. De huurbetalingen lopen gewoon door. Wij zijn ons ervan bewust dat we op dit moment door het incasseren van de huur terwijl de accommodatie gesloten is, je een vreemd gevoel kunnen geven. Wij volgen hiermee het advies van de Vereniging Sport en Gemeenten. Wij zijn met de gemeente in gesprek hoe we deze periode van terugvallende inkomsten en doorlopende kosten kunnen compenseren. Eén van de maatregelen van het kabinet om organisaties te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen via het noodloket van Economische Zaken een éénmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Op de website van Optisport vind je een Q&A met de meest gestelde vragen en antwoorden i.v.m. het Coronavirus. Houd onze website ook in de gaten voor updates. We vragen je om goed voor jezelf en je naasten te zorgen en de adviezen van het RIVM op te volgen, zodat wij je bij heropening weer kunnen verwelkomen in onze accommodatie. Met vriendelijke groet, Directie Optisport

Reactie, verenigingen komen volgens de laatste gegevens alleen in aanmerking voor een vergoeding als deze een fysieke locatie hebben. al veel leden besluiten om geen contributies meer te betalen dan krijgen sommigeverenigingen toch een probleem. Verschillen leden van onze Karateschool hebben aangegeven om de contributie gewoon door te betalen. Dat is natuurlijk hartverwarmend. Onze hartelijke dank daarvoor.

Groet, Gerrit