Meteen naar de inhoud

Gecertificeerd

Eens in de vier jaar vindt vanuit NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK) een audit plaats.

NOC*NSF heeft de KBN opleidingen wederom positief beoordeeld! Dit betekent dat de KBN opleidingen voor de komende vier jaar erkend zijn door NOC*NSF, en dat de toetsing voldoet aan de overeengekomen kwaliteitscriteria vanuit NOC*NSF.

Het bestuur van de KBN wil de opleidingscommissie, toetsingscommissie, leraren en beoordelaars van harte bedanken! 🙏

Meer informatie 👉 https://www.kbn.nl/kbn-opleidingen-nocnsf-gecertificeerd/