Corona update

Informatie KBN,

Vandaag hebben we veel vragen ontvangen over de toepassing van de nieuwe regels voor karate. Op dit moment is er al meer informatie bekend, echter wachten we nog op het aangepaste sportprotocol vanuit NOC*NSF. Wel willen we u alvast de informatie doorsturen die op dit moment bij ons bekend is. De beschreven regels hieronder gelden vanaf vanavond (14 oktober) 22:00 uur. De Rijksoverheid geeft aan:” Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.” Een uitzondering op bovenstaande regel is voor kinderen t/m 17 jaar. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Concreet zou dit betekenen dat partneroefeningen voor senioren vanaf 18 jaar vanaf 22:00u vanavond niet meer mogelijk zijn. Wel mogelijk zijn bijvoorbeeld kihon en kata vormen waarbij alle volwassen karateka’s minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Er dienen groepjes gevormd te worden van maximaal vier volwassenen die met elkaar sporten. Deze 4 volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar. Er mogen wel meerdere groepjes van 4 personen in één zelfstandige ruimte trainen, mits de groepjes onderling 1,5 meter afstand houden, er een duidelijke scheiding is tussen de groepjes, zij niet met elkaar mengen en het totaal aantal personen in de ruimte niet boven de 30 personen uitkomt. Voor de jonge karateka’s t/m 17 jaar geldt dit advies niet, zij mogen ‘gewoon’ karate beoefenen, partneroefeningen uitvoeren en met elkaar sparren.