Als u karate wilt gaan beoefenen

Maak dan eerst eens kennis met het Wado-Karate. U krijgt, als u voor de eerste keer onze trainingen/lessen bezoekt, een waardebon en een inschrijfkaart. De waardebon voor drie gratis karatelessen, moet u bij elke les af laten tekenen. Na deze drie gratis lessen kunt u zich, als u de lessen wilt blijven volgen, inschrijven als lid van onze karateschool. De inschrijfkaart die u hebt ontvangen, moet u dan inleveren bij de leiding. U betaalt bij ons geen inschrijfgeld.

Karatekleding

De eerste maand kunt u in normale sportkleding oefenen. Daarna is het wenselijk, dat u in karatekleding de trainingen bezoekt. De uitrusting die u nodig hebt om karate te beoefenen is een karate pak, blauwe of rode vuistbeschermers en een mondbeschermer. De benodigde karateartikelen zijn bij de Karateschool op bestelling verkrijgbaar.

Stijl en free fight karate

Op onze karateschool geven we les in stijl en free fight karate ( sparren ) Stijl karate wil zeggen: 'het trainen van de vechtkunst'. Onderdelen van de vechtkunst zijn onder meer basistechnieken, kata en zelfverdediging. Deze trainingen zijn gericht op het deelnemen aan onze karate examens, welke twee maal per jaar worden afgenomen.

Centrale Free fight Karatetraining

Bij de centrale karatetraining maak je kennis met het zogenaamde sparren of vrijvechten. Een training voor karateka's die tegen een stootje kunnen.In de praktijk geeft een combinatie van stijl- en cardio karate het beste resultaat om tot een goede karateka uit te groeien. Bij deze training moet je gebruik maken van witte, rode of blauwe vuistbeschermers een mondbeschermer en voet/scheenbeschermers. Voor de heren een kruisbeschermer en voor de dames borstbescherming.

Puntenkaart

Bij de centrale Karatetraining ontvang je ook de z.g. puntenkaart. Op deze kaart kan je, als je deze training bezoekt, punten af laten aftekenen. Deze punten tellen mee als je een techniek examen aflegt. Let op! Als je langer dan een maand deze training niet bezoekt (uitgezonderd bij ziekte of vakantie) vervallen je behaalde punten.

Contributie 2019

Wat kost Karate bij ons? Contributie vanaf 01 januari 2019 t/m december 2019.

T/m 13 jaar: 19,00 per maand

Per half jaar: 114,00 (bij vooruit betaling 102,60)
Per jaar: 228,00 (bij vooruit betaling 205,20)

14 t/m 15 jaar: 21,00 per maand

Per half jaar: 126,00 (bij vooruit betaling 113,40)
Per jaar: 252,00 (bij vooruit betaling 226,80)

Vanaf 16 jaar: 25,00 per maand

Per half jaar: 150,00 (bij vooruit betaling 135,00)
Per jaar: 300,00 (bij vooruit betaling 270,00)

Gezinstarief: 5% korting op het totale maandbedrag.
Geldig vanaf: Twee op hetzelfde adres wonende gezinsleden.

De betaling van de contributie per maand, is doorlopend over 12 maanden. U mag zonder bijbetaling, onbeperkt op alle locaties de trainingen volgen.

Wedstrijden

Aangezien wij les geven in traditioneel Karate en niet wedstrijd gericht zijn, is het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden niet de doelstelling van onze karateschool.

K.B.N. Kumite reglement:
http://goo.gl/Bux4Jv

K.B.N. Aangesloten scholen en verenigingen:
http://goo.gl/LFvGgT

K.B.N. Erkenningsbeleid karateleraren:
http://goo.gl/qAEY9H

K.B.N. Vrienden lidmaatschap:
https://goo.gl/xR0mFC

Sensei Gerrit Bezemer

Sensei Gerrit Bezemer

Mijn eerste stappen in het Wado Karate-do heb ik in 1968 gezet bij Sensei Teun Tromp. Mijn zwarte band heb ik behaald, bij de toen nog zo geheten Budo Bond Nederland. Nu de Karate-do Bond. In 1976 ben ik de opleiding voor karateleraar gaan volgen bij de Budo bond. De Karateschool ben ik in 1978 gestart. Al 40 jaar verzorg ik karate trainingen in onze Karateschool. Er zijn trainingslocaties in Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Naast Karate heb ik ook Judo en Aikido beoefend.

Lees verder

Dan-graad college

Dan-graad college

Deze leden behoren tot het zwarte band dan-graad college van Karateschool Bezemer.

Lees verder

25 jaar Karateschool Bezemer

In oktober 2003 bestond...

25 jaar Karateschool Bezemer

Historie Karateschool Bezemer

Overzicht Karateschool...

Historie Karateschool Bezemer

Karate examen 25 mei 2019

Alle geslaagden van het...

Karate examen 25 mei  2019

Ohtsuka, wat is Wado Ryu Karate-do?

Ohtsuka, wat is Wado Ryu Karate-do?

Wado Ryu is n van de grootste stijlen van het traditionele Karate-do. Het wordt gekenmerkt door realistische technieken, die op een natuurlijke, soepele manier worden uitgevoerd. Op elke aanval van de tegenstander wordt gereageerd met een ontwijking en een gelijktijdige tegenaanval. Slagen, trappen en stoten worden gevolgd door klemmen en worpen. Alle overbodige spanning en bewegingen worden achterwege gelaten, zodat met een minimaal energieverbruik een maximaal effect wordt behaald. Daardoor is het een goede training voor zelfverdediging, ook voor vrouwen en kinderen.

Lees verder

40 jaar Jubileum 21 april 2018

Karateschool Bezemer...

40 jaar Jubileum 21 april 2018

Karate examens vanaf 1980

Veel van de deelnemers...

Karate examens vanaf 1980

Examens

Twee maal per jaar nemen wij examen af: Voor de jeugd t/m 13 jaar zijn er speciale streep-exameneisen. De graden vanaf 14 jaar zijn witte band 8e kyu t/m bruine band 1e kyu. Voor elke band moet je ongeveer een half jaar trainen.

Train je vaker, heb je veel talent en inzet, dan is het ook mogelijk om sneller een hoger niveau te bereiken.

Deelname aan het examen bruine band en hoger is alleen mogelijk door meerdere keren per week de trainingen te volgen. Zie het examen reglement.

Exameneisen

De exameneisen worden, als u zich aanmeld als lid, aan u verstrekt middels een examenboekje. Er zijn drie boekjes.

Boekje 1: Jeugd t/m 13 jaar 1e streep 8e kyu wit t/m 1e streep 6e kyu oranje.

Boekje 2: Jeugd t/m 13 jaar 5e kyu groen t/m 1e kyu bruin.

Boekje 3: Vanaf 14 jaar 8e kyu wit t/m 1e kyu bruin

Reglement en inschrijving

Wij streven naar een prettig en vlot verlopend examen. Daarom zijn er een aantal regels waar alle deelnemers zich aan moeten houden. Neem het reglement door voordat je het inschrijfformulier invult.

Wanneer je examen aflegt voor de oranje band 6e kyu moet je lid zijn van de Karate-do Bond Nederland (KBN).

Exameneisen Zwarte band 1e dan KBN:
http://goo.gl/suJU4S

Exameneisen Zwarte band 1e dan School:
http://goo.gl/fpChbk

Examenreglement:
https://goo.gl/xrT3q1

Aanmeldingsformulier KBN:
https://goo.gl/V8hCiO

Exameneisen jeugd 1e streep wit t/m 1e streep oranje:
https://goo.gl/bxULMV

Exameneisen jeugd groen t/m bruin:
http://goo.gl/XXDcAl

Exameneisen vanaf 14 jaar:
https://www.dropbox.com/s/z6jmahf8d6tdnl0/Exameneisen%20vanaf%2014%20jaar.pdf?dl=0Reglement

Het lidmaatschap begint met drie gratis lessen.

Direct na deze periode is de tijdsduur van het lidmaatschap een maand. Bij geen afschrijving wordt het lidmaatschap elke maand verlengt.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk op per mail. Met inachtneming van een opzegtermijn van een volle maand. Als u opzegt en u wilt ook het lidmaatschap van de Karate bond opzeggen moet u dat zelf doen. Via het opzegformulier van de K.B.N. of via de website van de K.B.N.

De contributie dient ook te worden betaald ook al neemt u niet deel aan de lessen/trainingen.

Onderbreking van de betaling kan bij langdurige ziekte of blessure, wel moet dit aan de leiding schriftelijk zijn doorgegeven.

De karateschool is van begin juli t/m eind augustus op christelijke en nationale feestdagen in de meeste reguliere schoolvakanties. En de dagen tussen kerst en nieuwjaarsdag gesloten.

De leiding is niet verantwoordelijk voor, het tijdens de lessen/trainingen opgelopen sportongevallen. Welke veroorzaakt zijn, door het niet opvolgen van de aanwijzingen tijdens de lessen/trainingen.

Het dragen van sierraden die voor letsel kunnen zorgen, b.v. ringen, peircings en oorbellen is niet toegestaan.

Van onze leden wordt verwacht dat zij zich in en buiten de dojo correct gedragen en de karatesport positief uitdragen en karate niet te misbruiken.

Onze leden dienen zich in de dojo te onthouden van grof taalgebruik en behoren respectvol met elkaar om te gaan.

Door wangedrag, en het daardoor in diskrediet brengen van het Wado-Ryu Karate en Karateschool Bezemer. Kan uitsluiting van deelname aan de karatelessen het gevolg zijn.

Opzegbrief lidmaatschap:
http://goo.gl/cYPwlD

Karatebond

Het lidmaatschap van de KBN is een jaarlidmaatschap, lopend van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen kan via info@kbn.nl of schriftelijk, n maand voor het einde van het kalenderjaar (dus vr 1 december). Je bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de KBN. Opzegging bij de sportschool betekent niet automatisch opzegging bij de KBN. De opzegging is pas geldig wanneer er door de KBN per mail of post een bewijs van opzegging is afgegeven. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Privacy beleid:
https://www.dropbox.com/s/gx4i9v527i5ln2z/Privacy%20verklaring%20AVG.pdf?dl=0