Meteen naar de inhoud

Onze Karateschool

Wado Ryu Karate-do

In onze Karateschool geven we les in stijl- en het z.g. vrijvechten (sparren). Stijl karate wil zeggen: ‘het trainen van de vechtkunst’. Onderdelen van de vechtkunst zijn onder meer basistechnieken, kata en zelfverdediging. Deze trainingen zijn gericht op het deelnemen aan onze karate examens, welke twee maal per jaar worden afgenomen.

Wat kost Karate bij ons

Tarieven en lestijden kijk op www.sportschool Tromp 

of info walter@rhebergen.eu  06630314991

 

 
 
 
 



Historie Karateschool


Het begin, demonstratie Papendrecht 1968 Sportschool Tromp

EK Wado 1973 Amsterdam

NK Wado 1977 Sliedrecht

Training in de Springplank Sliedrecht
Eerste Karate toernooi 1981 Nieuw-Lekkerland
Wedstrijden rond 1980. Heel waarschijnlijk in Sporthal De Vliegermolen in Voorburg

Zondag morgen training in De Valk Sliedrecht

10 jaar Karateschool Bezemer 1978-1988

25 jaar Karateschool Bezemer 1978-2003

40 jaar Karateschool Bezemer 1978-2018

Opening Sporthal Het Dok 18-juni 2016

Dinsdag

Sportzaal Het Carillon, Nieuw Lekkerland Jeugd t/m 13 jaar 18.30-19.30
Vanaf 14 jaar 19.30-20.30

Donderdag

Sportzaal aan de Molenakker, Streefkerk
Alle leeftijden 19.30-20.30

Zaterdag

Sportzaal aan de Molenakker, Streefkerk Vanaf 11 jaar 16.00-17.00
Of vanaf de gele band

Algemene informatie

Karate Gerrit Bezemer

De eerste stappen in het ´´Wado-Ryu Karate´´ heb ik in 1968 gezet bij Sensei Teun Tromp In Alblasserdam. Toen ik startte met karate te beoefenen, was het nog een nieuwe sport in Nederland. Er zijn verschillende stijlen karate, de meest beoefende stijlen zijn het Wado-Ryu, Shotokan, Kyokushin, Goju- Ryu en Shito-Ryu karate. De basis van al deze stijlen heeft veel overeenkomsten, maar er is wel verschil in benadering en uitvoering.

Het Wado-Ryu Karate, wat in onze school beoefend wordt, is een van de grootste stijlen. Al deze genoemde karatestijlen hebben zich een aantal jaren geleden verenigd in de K.B.N. ˝Karate do Bond Nederland˝ En aangesloten bij het N.O.C. N.S.F. en de ˝Wereld Karate-do Federatie˝ de W.K.F. Karate is sinds 2016 een volwaardige Olympische sport. Onze Karateschool is opgericht in 1978. En er zijn trainingslocaties in Nieuw-Lekkerland en Streefkerk.  

Wedstrijden

Wij zijn geen Karateschool voor het opleiden van wedstrijd karateka, maar streven naar het allround beoefenen van karate-do. Zoals techniektraining, zelfverdediging, wedstrijdvormen en weerbaarheid training.

Organisatie   

Karate is wereldwijd verspreid en een goed georganiseerde sport geworden. De World Karate Federation (WKF) is de officiële mondiale karate organisatie en wordt nu door de Internationale Olympische Commissie erkend. De WKF probeert karate te vestigen als een Olympische sport. Meer dan 50 miljoen karateka’s zijn verspreid over 160 landen lid van de WKF. Het filosofische / pedagogische aspect van karate is t.o.v. de wedstrijdontwikkeling ten volle behouden. In Nederland vertegenwoordigt de Karate-do bond vele scholen. De KBN is aangesloten bij de NSF en NOC. 

 

Puntenkaart

Bij de centrale training ontvang je ook de z.g. puntenkaart. Op deze kaart kan je, als je deze training bezoekt, punten af laten aftekenen. Deze punten tellen mee als je een techniek examen aflegt. Als je voldoende punten hebt behaald, vervalt het onderdeel sparren op het examen. Let op! Als je langer dan een maand deze training niet bezoekt  uitgezonderd bij ziekte of vakantie  vervallen je behaalde punten.

Karate examen 

Bij voldoende deelname, nemen wij twee maal per jaar examen af. Voor de jeugd t/m 13 jaar zijn er speciale streep-exameneisen. De graden vanaf 14 jaar zijn witte band 8e kyu t/m bruine band 1e kyu. Voor elke band moet je ongeveer een half jaar trainen.

Train je vaker, heb je veel talent en inzet, dan is het ook mogelijk om sneller een hoger niveau te bereiken.

Deelname aan het examen voor bruine band 3e kyu en hoger, is alleen mogelijk door meerdere keren per week de trainingen te volgen.  Vrijstelling voor het onderdeel sparren kan, door deel te nemen aan de centrale training op de zaterdag in Streefkerk.  

 

 

Centrale training

Bij de centrale training maak je kennis met het zogenaamde sparren of vrijvechten. Een training voor karateka’s die tegen een stootje kunnen. Er wordt gebruik gemaakt van schopkussens en stootzakken om de aangeleerde technieken te versterken. In de praktijk geeft een combinatie van stijl-en wedstrijd karate het beste resultaat om tot een goede karateka uit te groeien. Bij deze training moet je gebruik maken van witte, rode of blauwe vuistbeschermers een mondbeschermer en voet/scheenbeschermers. Voor de heren een kruisbeschermer en voor de dames borstbescherming. Deze bescherming is er, om eventuele vervelende blessures te voorkomen. 

Opzeggen lidmaatschap

 Opzeggen: Wij hopen dat u lang lid blijft van onze Karateschool, wilt u toch opzeggen. Stuur dan een mail naar info@karateschoolbezemer.nl  met vermelding van naam, adres en lidmaatschap nummer. Of via het contact formulier op de website. U moet wel een opzegtermijn van een volle maand in acht nemen.

Opzeggen K.B.N.:  Het lidmaatschap van de KBN stopt niet automatisch als u stopt met karate, dit lidmaatschap moet u apart opzeggen. Het lidmaatschap van de KBN dient u schriftelijk en één maand voor het eind van het kalenderjaar (dus vóór 1 december) op te zeggen via een mail aan info@kbn.nl , met daarin de volgende gegevens: Uw naam, adres (straat, postcode, plaats) en lid-/paspoortnummer of via het opzeggingsformulier. Online opzeggen kan via ons online opzeggingsformulier

 

Reglement

1. Het lidmaatschap begint met drie gratis lessen. Direct na deze proef periode is de tijdsduur van het lidmaatschap een maand. Bij geen afschrijving wordt het lidmaatschap elke maand verlengd.

2. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail. Met inachtneming van een opzegtermijn van een hele maand. Als u lid bent van de K.B.N. karate-do bond, dient u dit persoonlijk op te zeggen. Het lidmaatschap van de K.B.N. stopt niet automatisch als u stopt met karate.

3. De contributie dient ook te worden betaald, ook al neemt u niet deel aan de lessen/trainingen.

4. Onderbreking van de betaling kan bij langdurige ziekte of blessure, wel moet dit aan de leiding schriftelijk zijn doorgegeven.

5. De karateschool is gesloten van begin juli t/m eind augustus; op christelijke -en nationale feestdagen en in de meeste reguliere schoolvakanties. En  ook op de dagen tussen kerst en oud en nieuw is de school gesloten. 

6. De leiding is niet verantwoordelijk voor, de tijdens de lessen/trainingen opgelopen sportongevallen. Dit geldt met name voor de blessures welke veroorzaakt zijn door het niet opvolgen van de aanwijzingen tijdens de lessen/trainingen.

7. Het dragen van sieraden die voor letsel kunnen zorgen, b.v. ringen, piercings en oorbellen is af te raden.

8. Van onze leden wordt verwacht dat zij zich in en buiten de dojo correct gedragen en de karatesport positief uitdragen en karate niet te misbruiken.

9. Door wangedrag, en het daardoor in diskrediet brengen van het Wado-Ryu Karate en/of Karateschool Bezemer, kan uitsluiting van deelname aan de karatelessen het gevolg zijn.

Opzeggen lidmaatschap: wij hopen dat u lang lid blijft van onze karatesschool, wilt u toch opzeggen. Stuur dan een mail naar info@karateschoolbezemer.nl met vermelding van naam, adres en lidmaatschap nummer. Of via het contact formulier op de website.

Opzeggen K.B.N.:
Stuur uw gegevens voor het einde van het kalenderjaar, naar mail: ledenadministratie@kbn.nl